บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

ชื่อบริษัท

บริษัท รักษาความปลอดภัย เฟิสท์ การ์เดียน จำกัด

สำนักงานใหญ่ตั้ง

117 ซ.พระรามที่2 ซอย 69 ถนนพระรามที่2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จดทะเบียนบริษัทเมื่อ

วันที่ 22 กันยายน 2538

ทุนจดทะเบียน

5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

ประธานบริหาร

ร.ต.ต.อำนวย ชุมจินดา

กรรมการผู้จัดการ

นางกอบกาญจน์ ชุมจินดา

คณะที่ปรึกษา

นายถวิล ไพรสณฑ์

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

การศึกษา

 • ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐศาสตร์บัณฑิต
 • รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Syra­cuse ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งงาน

 • ปลัดเทศบาลตำบล ตำบลสุไหงโกลก จ.นราธิวาส
 • ปลัดเทศบาลเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จ.พัทลุง
 • เลขานุการนายกเทศมนตรี เทศบาลกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ
 • หัวหน้าเขต เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ
 • หัวหน้าเขต เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ
 • ผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพฯ จ.กรุงเทพฯ
 • รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2535 — พ.ศ. 2538
 • รัฐมนตรีว่าการ ทบวงมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2538
 • กรรมการ สาขารัฐประศาสนศาสตร์

พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์

ตำแหน่งงาน

 • อดีตรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
 • สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

งานด้านสังคม

 • นายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ประธานที่ปรึกษามูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช

นายสุริยันต์ รัตนบุรี

ที่ปรึกษาฝ่ายนโยบาย และแผน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา ศิลปะศาสตรบัณฑิต
 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

งานด้านสังคม

 • ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย)
 • ASSES­SOR สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย)
 • EXSAMINER สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย)
 • ประธานรุ่น MPM 18 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งงาน

 • ตำแหน่งงาน — CEO บริษัท SS PRO, 4S, SSP PRO, JP, SPS
 • กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น วี เอส กรุ๊ป จำกัด
 • ผู้อำนวยการสถานฝึกอบรมเอสเอสที พลัส
 • ที่ปรึกษาบริษัท รักษาความปลอดภัย เอสเอสยู จำกัด

นายอัษฎาวุธ ยงหนู

ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย

การศึกษา

 • ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา กฎหมายธุรกิจ
 • วุฒิบัตร ผู้บริหาร การสื่อสารมวลชนระดับสูง

งานด้านสังคม

 • กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการ/เลขาธิการ สมาคมชาวจังหวัดพัทลุง

ตำแหน่งงาน

 • ทนายความ, กรรมการผู้จัดการบริษัท กรุงเทพเนติและบัญชี จำกัด

นางสาวจริยา รัตนภูมี

ที่ปรึกษาฝ่ายบัญชี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี​มหาวิทยาลัยรามคำแหง บริหารธุรกิจ (บัญชี)

ตำแหน่งงาน

 • ผู้จัดการแผนกบัญชี บริษัท ดีโคเทค จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท จริยา การบัญชี จำกัด

นางสาวจุรีพร หนูสม

ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน

การศึกษา

 • ปริญญาตรี​มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะบริหาร​เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปริญญาโท​มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ​เอกการเงินการธนาคาร

ตำแหน่งงาน

 • ผู้จัดการงานขายธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทธุรกิจ

บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร ทรัพย์สิน บุคคล

บริการนักสืบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสืบสวน

บริการบอดี้การ์ดประจำตัว มีใบอนุญาตอาวุธปืนทั่วราชอาณาจักร

ติดตามเร่งรัดหนี้สิ้น

สถานที่บริการ

โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล, หมู่บ้านจัดสรร, สำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์, ร้านทอง

เวลาทำการ

ตลอด 24 ชั่วโมง