บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

บริการด้วย ระเบียบ วินัย
เข้มแข็ง กล้าหาญ ฉับไว

ได้มาตรฐาน
ทหาร ตำรวจ

รายละเอียดทั่วไป

บริการรักษาความปลอดภัย อาคาร ทรัพย์สิน บุคคล

บริการนักสืบโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการสืบสวน

บริการบอดี้การ์ดประจำตัว บอดี้การ์ด
มีใบอนุญาตอาวุธปืนทั่วราชอาณาจักร

ติดตามเร่งรัดหนี้สิ้น

สถานที่บริการ

โรงงานอุตสาหกรรม, ห้างสรรพสินค้า, โรงแรม, โรงพยาบาล, หมู่บ้านจัดสรร, สำนักงาน, อพาร์ทเม้นท์, ร้านทอง

อ่านต่อ…

ระเบียบวินัยพนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านต่อ…

ระบบการควบคุมระเบียบวินัย

เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯได้วางวิธีการควบคุม และตรวจเช็คการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานรักษาความปลอดภัยโดยในเวลากลางวันได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไปตรวจการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และพบผู้ว่าจ้างเพื่อสอบถามปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆ หรือเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงด้านรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธาพอยู่เสมอ

อ่านต่อ…

เกี่ยวกับเรา บริษัทรักษาความปลอดภัย

ร.ต.ต.อำนวย ชุมจินดา

จากประสบการณ์ทำงานในวงการ รปภ. เป็นเวลามากกว่า 25 ปี จากตำแหน่งพนักงาน รักษาความปลอดภัย ไต่เต้าจนเป็นเจ้าของกิจการ มีผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจกว่า 200 องค์กร พนักงานมากกว่า 700 คน และได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มุ่งเน้น และให้ความสำคัญกับบุคลากรในบริษัทฯ ส่งเสริมด้านการเรียนรู้และฝึกอบรมทบทวนอยู่เสมอ เพราะการฝึกอบรมทบทวนอย่างดีและถูกว่ิธีนั้น เป็นรากฐานที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการทำงานของบุคลากรในบริษัทฯ ให้เป็นบุคลากรที่มีแนวคิดที่เป็นระบบ มีวิสัยทัศน์ และมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอย่างมืออาชีพ เมื่อพบเจอกับสถานการณ์ต่างๆ ขณะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่มีคุณภาพ และที่เราไว้วางใจเมื่อทำงานอยู่เคียงข้างคุณ

อ่านต่อ…

คุณสมบัติและการคัดสรร
พนักงานรักษาความปลอดภัย

อ่านต่อ…

หลักสูตร
การฝึกอบรม

อ่านต่อ…

หน่วยงานและระบบบริหาร
ของบริษัท

อ่านต่อ…