บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

ระบบการควบคุมระเบียบวินัย

เพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา บริษัทฯ ได้วางวิธีการควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงานรักษาความปลอดภัยในเวลากลางวันได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ไปตรวจการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย และพบผู้ว่าจ้างเพื่อสอบถามปัญหา ข้อบกพร่องต่างๆ หรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงด้านรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ในเวลากลางคืนได้จัดรถสายตรวจ (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ 2 นาย และเจ้าหน้าที่ตำรวจในเครื่องแบบ 1 นาย ซึ่งว่างจากเวลาราชการ ประจำรถสายตรวจไปตรวจความเรียบร้อยและการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานรักษาความปลอดภัย ในหน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ

คณะเจ้าหน้าที่สายตรวจอยู่ในควบคุมดูแลของ ดาบตำรวจชาญชัย ณ มณี และคณะ ออกตรวจการปฏิบัติปฏิบัติงาน ของพนักงานรักษาความปลอดภัยทุกวันและถ้ามีเหตุร้าย หรือ มีเหตุฉุกเฉินสามารถระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าแก้ไขเหตุการณ์ได้อย่างฉับพลัน โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท้องที่ได้อย่างดี

ขอบข่ายการตรวจของเจ้าหน้าที่สายตรวจ แบ่งเขตการตรวจออกเป็น 4 เขต

เขตที่ 1

บริเวณภายในใจกลางกรุงเทพมหานคร
และฝั่งธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ คุณ อดิศร พิลาชื่น

เขตที่ 2

บริเวณพระประแดง
ถนนสายธนบุรี – ปากท่อ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม หนองแขม กระทุ่มแบน

ผู้รับผิดชอบ คุณ สิทธิชัย ลีนาวงค์

เขตที่ 3

บริเวณนนทบุรี ปากเกร็ด
ปทุมธานี ดอนเมือง
รังสิต บางปะอิน

ผู้รับผิดชอบ คุณ ธีรวัฒน์ ชุมจินดา

เขตที่ 4

บริเวณ ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท สำโรง ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ปากน้ำ บางปู
และถนนสายบางนา — ตราด

ผู้รับผิดชอบ คุณ กนกศักดิ์ ทองเสน