บริการรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง

E-​mail : nuay@​fgd1995​.​com

ดาบตำรวจอำนวย ชุมจินดา

รับราชการตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533 ก่อนที่กระผมจะเข้ารับราชการตำรวจ อาชีพของกระผมคือ การเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ( รปภ.) มาก่อน หลังจากสอบเข้าเป็นราชการตำรวจได้แล้ว กระผมใช้เวลาช่วงว่างจากเวรยามหารายได้พิเศษ รับจ้างเป็นสายตรวจและครูฝึก ให้กับบริษัทรักษาความปลอดภัย ต่างๆ เกือบ 7 ปี กระผมเล็งเห็นว่าธุรกิจรักษาความปลอดภัยเป็นธุรกิจ ที่สามารถยึดถือเป็นอาชีพได้ ถ้าเรามีความมุ่งมั่น จริงใจ ซื่อสัตย์ ต่อผู้ว่าจ้าง ประกอบกับย่านท่าข้าม บางขุนเทียน และใกล้เคียง มีบริษัท ห้างร้าน หมู่บ้านจัดสรรเป็นจำนวนมาก หากเราสามารถบริหารจัดการให้ รปภ. มีคุณภาพและได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการย่านนี้อย่างดีแล้ว กระผมเชื่อมั่นว่าเพียงพอแล้วสำหรับการเจริญเติบโตของธุรกิจ รปภ. ไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าที่อยู่ไกลๆ เพราะไม่สามารถดูแลและบริหารได้อย่างทั่วถึง ดั่งสโลแกนที่ว่า “ อยู่ใกล้กันมีปัญหา แก้ไขได้ทันที ”

จากการเป็นพนักงาน รปภ. สายตรวจ ครูฝึก เกือบ 7 ปี กระผมได้จัดตั้งทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านงานรักษาความปลอดภัย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน คณะนายทหาร ตำรวจ ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2538 ถึงขณะนี้เป็นเวลากว่า 20 ปี มีผู้ว่าจ้างให้ความไว้วางใจกว่า 200 องค์กร พนักงานมากกว่า 500 คน และได้ขยายพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

จากประสบการณ์คลุกคลีในวงการ รปภ. เป็นเวลาถึง 30 ปี จากตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ไต่เต้าจนเป็นเจ้าของกิจการ กระผมและทีมงานสามารถวางนโยบาย แก้ไขปัญหา ฝึกอบรมบุคคลากรของบริษัทฯ ทุกคน ให้เป็น รปภ. มืออาชีพ มีรายได้ที่มั่นคงสามารถดำรงชีพในสังคมได้อย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้รับค่าจ้างแรงงานอย่างยุติธรรมตามค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนด ดังเช่นผู้รับจ้างอาชีพอื่นๆ ตามสโลแกนของบริษัท “ ผู้ว่าจ้างมั่นใจ รปภ.มั่นคง คือความประสงค์ของเรา ”

บริษัทฯ ขอเสนอตัวเป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของท่านในด้านงานรักษาความปลอดภัยเรามีความพร้อมทั้งทีมงาน และประสบการณ์ ไว้วางใจได้ในส่วนของงานรักษาความปลอดภัย หากมีโอกาส กระผมและทีมงานจะทำงานด้วยความมุ่งมั่น จริงใจ ซื่อสัตย์ และเต็มความสามารถ เพื่อจะได้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินภายในหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า บริษัทฯคงได้รับความไว้วางใจจากท่านในโอกาสอันใกล้นี้ กระผมขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

( ดาบตำรวจอำนวย ชุมจินดา )

ประธานกรรมการบริษัทฯ